Súhlas so spracovaním osobných údajov

Spoločnosť You Style, s.r.o., so sídlom Československej armády 332/39, 038 51 Turčianska Štiavnička, IČO: 47486741, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.:Sro, vložka 60517/L (ďalej len "You Style, s.r.o."), prevádzkovateľ internetového obchodu www.youstyle.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. 

V súvislosti s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov si dovoľujeme Vás informovať, o zhromažďovaní údajov v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate.

Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:

  • Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie
  • Demografické údaje. Údaj o pohlaví, dátum narodenia, krajinu.
  • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb
  • Prihlasovacie údaje. Prihlasovacie mená a heslá. Nemáme prístup ku skutočnému heslu.


Pokiaľ ste členom YOUR PROFESIONAL, zhromažďujeme:

  • Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie.
  • Demografické údaje. Údaj o pohlaví, krajine, dátum narodenia.
  • Prihlasovacie údaje. Prihlasovacie mená a heslá. Nemáme prístup ku skutočnému heslu.


Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:

  • Meno a kontaktné údaje – e-mailová adresa a krstné meno. Telefónne číslo.
  • Demografické údaje – krajina, údaj o pohlaví.